Litteken correctie

Litteken correctie

Als de huid is beschadigd door een ongeval, brandwond(en) of een operatie, ontstaat tijdens het genezingsproces van de wond een litteken. Meestal zijn littekens na verloop van tijd (3 tot soms 18 maanden) licht van kleur en vlak. Soms blijven littekens rood, worden ze dik (hypertrofisch) of groeien ze buiten hun begrenzing en ontstaat er wild vlees (keloïd). Een litteken valt extra op als het dwars op een huidplooi staat. Een litteken correctie is dan de manier om het litteken te verbeteren.

Voor een dergelijke procedure bent u bij Prof. Aesthetics in Haren nabij Groningen bij Prof. dr. Berend van der Lei, plastisch chirurg en eerste hoogleraar Esthetische Chirurgie in Nederland (en zelfs Europa) op het beste en hoogste adres.

Soorten litteken

Er zijn verschillende soorten littekens:

  • ‘Normale’ littekens: meestal licht van kleur en vlak,
  • hypertrofische littekens: rood, dik, veroorzaken vaak jeuk, heel soms gevoelig (pijnlijk),
  • keloïde littekens: groeit buiten de oorspronkelijke wondrand, kan rood tot paars gekleurd zijn, geeft vaak jeuk en soms pijnklachten,
  • atrofische littekens: het weefsel is dunner geworden, soms zelfs rimpelig en voelt droog aan.

Bekijk de tarieven


Voor wie is een litteken correctie geschikt?

Wanneer u een storend zichtbaar litteken heeft in uw gezicht of elders, is dat een zeer acceptabele reden om middels een plastisch chirurgische litteken behandeling het aspect van dit litteken te verbeteren; er blijft na een litteken correctie altijd een litteken bestaan maar deze wordt zodanig gemaakt dat het minder opvalt en daarmee ook minder storend zichtbaar is.

Hoe voeren wij een litteken correctie uit?

Er bestaan verschillende methoden voor het uitvoeren van een litteken correctie:

  • Wegsnijden van het litteken en weer hechten van de wond, vervolgens nabehandeling met siliconenpleisters,
  • het oprekken van de huid met een zogenaamde ‘weefselexpansie’. Na verwijdering van het litteken wordt de wond spanningsloos gesloten met de opgerekte gezonde huid,
  • afschaven van de huid (dermabrasie),
  • chemische peeling,
  • wegsnijden van het litteken in combinatie met radiotherapie. Deze methode vindt zelden plaats,
  • microneedling: zie hiervoor aparte voorlichtingsfolder.

Het soort litteken en uw huidtype bepaald welk type littekencorrectie voor u geschikt is. Prof.dr. Berend van der Lei zal dit uitgebreid met u bespreken.

Vlak vóór de operatie tekent Prof. dr. Berend van der Lei het plan van de operatie, bijvoorbeeld het littekendeel dat weggenomen moet worden. Daarna wordt het gebied gedesinfecteerd en steriel afgedekt. Na plaatselijke verdoving vindt vervolgens de litteken correctie plaats. Tot slot wordt de huid en vaak ook de diepere lagen weer gehecht. De gehechte wond wordt vervolgens vaak afgeplakt met papieren pleister (Leucopor). In geval er onoplosbare hechtingen zijn gebruikt, worden deze na 7 tot 10 dagen weer verwijderd, oplosbare hechtingen lossen inwendig vanzelf op.

Het resultaat

In de eerste maanden na een littekencorrectie zijn littekens vaak rood en stug. Na ongeveer één jaar kan de plastisch chirurg het eindresultaat bepalen. Meestal is het resultaat goed te noemen. De meeste mensen zijn tevreden over het resultaat van de correctie, omdat ze van tevoren een realistisch beeld hebben gekregen over het te kunnen behalen resultaat. Soms zijn nog aanvullende correcties wenselijk en nodig.

Het intake gesprek voor een litteken correctie.

Alvorens een litteken correctie uit te voeren vindt eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit consult met Prof dr. Berend van der Lei krijgt u uitvoerig de gelegenheid om uw wensen, klachten en vragen te bespreken. Prof dr. Berend van der Lei onderzoekt uw litteken(s) en bespreekt met u of een litteken correctie uw probleem voldoende kan oplossen. Soms is een kleine correctie voldoende, maar soms moet een uitgebreider behandelplan gemaakt worden om een beter en natuurlijker resultaat te behalen.

Al uw vragen zullen worden beantwoordt en u wordt zo goed mogelijk geïnformeerd over de voorbereiding, de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties van een eventuele litteken correctie. Een verkeerd beeld hiervan kan leiden tot teleurstelling.

Behandelingen

Nieuwste blogs

Deel deze pagina