Mondhoek lift

De mondhoek lift

De mondhoek is erg bepalend voor de uitstraling die uw gezicht hiermee geeft: een neerwaartse richting van de mondhoek wordt vaak geïnterpreteerd als somber en chagrijnig. Een lift van de mondhoek kan deze indruk geheel omkeren. Daarnaast geeft een hangende mondhoek vaak ongewild speeksel verlies, wat ook zeer hinderlijk is en storend ervaren wordt. Bij de meeste mensen ontwikkelt de hangende mondhoek zich in de loop van jaren, sommige mensen hebben dit probleem al relatief jong door aanleg. Al het bovenstaande kan een reden zijn om een mondhoek lift te laten uitvoeren.

Voor een dergelijke procedure bent u bij Prof. Aesthetics in Haren nabij Groningen bij Prof. dr. Berend van der Lei, plastisch chirurg en eerste hoogleraar Esthetische Chirurgie in Nederland (en zelfs Europa) op het beste en hoogste adres.

Bekijk de tarieven


Wat is een
mondhoek lift?

Een mondhoek lift is een plastisch chirurgische behandeling van de mondhoeken om de neerwaartse richting van uw mondhoek weer neutraal of opwaarts te maken. Dit geeft een enorme verbetering naar een natuurlijke positieve uitstraling van de mond en verminderd speeksel irritatie en verlies vanuit de mondhoeken. De mondhoek lift vindt onder plaatselijke verdoving plaats.

Voor wie is een mondhoek lift geschikt?

Een mondhoek lift is geschikt voor iedereen waarbij de mondhoeken naar beneden hangen en/of bij wie er ongewild speeksel verlies is via de mondhoeken.

Wanneer men zich stoort aan de zojuist genoemde situatie is er een goede reden om een mondhoek lift te overwegen en te laten uitvoeren.

Hoe voeren wij een mondhoek lift uit?

Vlak vóór de operatie tekent Prof. dr. Berend van der Lei het plan van de mondhoek lift boven de mondhoeken af. Daarna wordt het gebied gedesinfecteerd en steriel afgedekt. Een mondhoek lift vindt plaats onder plaatselijke verdoving waarbij verdoving gespoten wordt in het te behandelen gebied. Uw gezicht wordt met een steriel doek met hierin een opening voor het afgedekt. Nadat de verdoving is ingewerkt wordt het aangetekende gebied ingesneden en wordt de aangetekende huid volgens planning bij de mondhoek verwijdert. Daarna wordt de spier, die de mondhoek naar beneden trekt, deels losgemaakt van de mondhoek. Hierna sluit de Prof. van der Lei de wond weer in lagen met (meestal oplosbare) hechtingen. Omdat het litteken langs de rand van het lippenrood loopt vallen de littekens op termijn nauwelijks op. Het effect van de mondhoek lift is direct waarneembaar.

De operatie duurt ongeveer 30 tot 45 minuten.

Het resultaat

Direct na de operatie zijn de littekens duidelijk zichtbaar en kan de huid wat gezwollen zijn. Na verloop van tijd (weken) vervagen deze littekens (en zijn ze vaak nauwelijks meer zichtbaar en is de zwelling verdwenen. Na zes tot twaalf weken kan de plastisch chirurg het eindresultaat bepalen. Er is altijd een duidelijke verbetering van de mondhoek richting te bereiken en ook neemt eventueel ongewild speeksel verlies af. Soms is een aanvulling van het volume van het lippenrood nog een lip filler (hyaluronzuur) nodig voor een nog beter voor u passend resultaat.

De meeste mensen zijn zeer tevreden over het resultaat van de mondhoek lift.

Het intake gesprek voor een mondhoek lift.

Alvorens een mondhoek lift uit te voeren vindt eerst een zogenaamd intakegesprek plaats. Tijdens dit consult met Prof dr. Berend van der Lei krijgt u uitvoerig de gelegenheid om uw wensen, klachten en vragen te bespreken. Prof dr. Berend van der Lei onderzoekt uw gelaat en specifiek uw mond en mondhoeken en bespreekt met u of een mondhoek lift uw probleem voldoende kan oplossen. Vervolgens worden al uw vragen beantwoord en wordt u zo volledig mogelijk geïnformeerd over de behandeling: over de voorbereiding, de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties. Een verkeerd beeld hiervan kan leiden tot teleurstelling.

Prof dr. Berend van der Lei bespreekt ook met u wanneer hij niet overtuigd is dat hij uw probleem voldoende kan oplossen. Waar dit mogelijk is, stelt hij een combinatie met andere behandelingen of een andere voor u betere oplossing voor (bijvoorbeeld een mondhoek lift in combinatie met een lipfiller in tweede instantie).

Behandelingen

Nieuwste blogs

Deel deze pagina