Ooglidcorrectie

De onderooglid correctie

Het komt regelmatig voor dat met het ouder worden de huid en de spier aan de onderzijde van het oog slapper wordt en zo uitrekt dat de huid gaat hangen. Dit gaat vaak gepaard met het uitpuilen van vetweefsel: ook kan er alleen uitpuilen van vetweefsel zijn zonder dat er een te veel aan huid is. De huid wordt door het vet naar voren geduwd en zo ontstaan er “wallen” onder de ogen: dit geeft de indruk van vermoeidheid, een uitstraling die eigenlijk niet past bij je innerlijk. Een (vaak uitgebreide) onderooglid correctie is dan een goede optie om die vermoeide blik te corrigeren. Soms wordt een onderooglidcorrectie gecombineerd met een bovenooglidcorrectie.

Voor een dergelijke procedure(s) bent u bij Prof. Aesthetics in Haren nabij Groningen bij Prof. dr. Berend van der Lei, plastisch chirurg en eerste hoogleraar Esthetische Chirurgie in Nederland (en zelfs Europa) op het beste en hoogste adres.

Bekijk de tarieven


Wat is een
onderooglidcorrectie?

Een onderooglidcorrectie is een plastisch chirurgische behandeling van de wallen van de onderoogleden en eventueel correctie van te veel uitgerekte huid; het uitpuilende vet wordt verwijderd en/of verplaatst en het te veel aan huid wordt verwijderd, meestal onder plaatselijke verdoving.

Voor wie is een onderooglidcorrectie geschikt?

Een onderooglidcorrectie is geschikt voor iedereen waarbij er wallen zitten onder de ogen en waardoor er een vermoeid en/of ouder uiterlijk is ontstaan. Ook kan deze ingreep heel goed gecombineerd worden met een bovenooglid correctie wanneer u ook overhangende huid van de bovenoogleden heeft.

Wanneer men zich stoort aan de zojuist genoemde situatie(s) is er een goede reden om een onderooglid correctie (eventueel met bovenooglid correctie) te overwegen en te laten uitvoeren.

Hoe voeren wij een onderooglidcorrectie uit?

Vlak vóór de operatie tekent de medisch specialist van Prof. Aesthetics Prof. dr. Berend van der Lei de onderooglid correctie af. Daarna wordt het gebied gedesinfecteerd en steriel afgedekt. Na (meestal) plaatselijke verdoving wordt een snede gemaakt vlak onder de oogharen van de onderoogleden, met een uitbreiding naar de buitenste ooghoeken.

Vervolgens wordt de huid met de onderliggende oogspier losgemaakt, het overtollige vet verwijderd of verplaatst (bijvoorbeeld om een diepe groeve onder het onderooglid op te vullen) en het losgemaakte huid- en spierdeel gelift, met name richting opzij. Het eventuele huidoverschot wordt weggehaald en tot slot wordt de huid gehecht. Na afloop wordt het buitenste deel van het onderooglid tijdelijk vastgezet aan het bovenooglid om zwelling en hangen van het onderooglid te voorkomen. Na een week worden de hechtingen verwijderd.

 Het resultaat van een onderooglidcorrectie

Na zes tot twaalf weken kan het eindresultaat van de onderooglidcorrectie bepaald worden. Het resultaat is bijna altijd goed te noemen en de meeste mensen zijn dan ook tevreden tot zeer tevreden. Kraaienpootjes zijn met deze operatie in het algemeen niet te corrigeren en soms blijft er wel iets vochtophoping bestaan.

Het grootste deel van het litteken van een onderooglid correctie komt te liggen onder de oogharen van de onderoogleden. De littekens trekken meestal fraai bij en zijn nauwelijks zichtbaar.

Het intake gesprek voor een onderooglidcorrectie:

Alvorens een bovenooglid correctie uit te voeren vindt eerst een intakegesprek plaats. Tijdens dit consult met Prof dr. Berend van der Lei krijgt u uitvoerig de gelegenheid om uw wensen, klachten en vragen te bespreken. Prof dr. Berend van der Lei onderzoekt uw gelaat en uw onderoogleden en bespreekt met u of een onderooglid correctie uw probleem voldoende kan oplossen. Vervolgens worden al uw vragen beantwoord en wordt u zo volledig mogelijk geïnformeerd over de behandeling: over de voorbereiding, de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties. Een verkeerd beeld hiervan kan leiden tot teleurstelling.

Prof dr. Berend van der Lei bespreekt ook met u wanneer hij niet overtuigd is dat hij uw probleem voldoende kan oplossen. Waar dit mogelijk is, stelt hij een combinatie met andere behandelingen of een andere voor u betere oplossing voor (bijvoorbeeld een combinatie met vullen met een filler of eigen vet (“lipofilling”) of een combinatie met meer liften van het middengezicht (midface lift).

Behandelingen

Nieuwste blogs

Deel deze pagina