Wenkbrauwlift

De wenkbrauwlift

Wanneer de huid van het voorhoofd met het ouder worden gaat uitzakken kan het gebeuren dat de wenkbrauwen lager komen te zitten. Dit geeft vaak een vermoeid of ouder uiterlijk en kan het kijken belemmeren en geeft soms zelfs hoofdpijn. Wanneer u de zojuist genoemde problemen heeft en zich eraan stoort kan dat een goede reden zijn om een behandeling te overwegen:  een correctie van de zeer lage positie van de wenkbrauwen is dan een goede optie om die vermoeide / oudere blik te corrigeren. Voor een dergelijke procedure bent u bij Prof. Aesthetics in Haren nabij Groningen bij Prof. dr. Berend van der Lei, plastisch chirurg en eerste hoogleraar Esthetische Chirurgie in Nederland (en zelfs Europa) op het beste en hoogste adres.

Bekijk de tarieven


Wat is een
wenkbrauwlift?

Een wenkbrauwlift is een plastisch chirurgische behandeling waarbij de positie van de wenkbrauw wordt gelift. Dit kan via een snede/ litteken tegen de wenkbrauw aan, via een rimpel op het voorhoofd of zelfs via een inwendige benadering in combinatie met een bovenooglid correctie. De wenkbrauwlift vind onder plaatselijke verdoving plaats.

Voor wie is een wenkbrauwlift geschikt?

Een wenkbrauw lift is geschikt voor iedereen waarbij de wenkbrauw in een te lage positie zit en waardoor de ogen extra zwaar lijken door het extra overhangen van de wenkbrauwen en waardoor er een vermoeid, boos uitziend, streng uitziend of ouder uiterlijk is ontstaan.

Wanneer men zich stoort aan de zojuist genoemde situatie is er een goede reden om een wenkbrauw lift te overwegen en te laten uitvoeren.

Hoe voeren wij een wenkbrauwlift uit?

Vlak vóór de operatie tekent de medisch specialist van Prof. Aesthetics Prof. dr. Berend van der Lei het huiddeel af dat boven de wenkbrauwen moet worden weggenomen. Bij de inwendige wenkbrauw fixatie / lift wordt afgetekend waar de inwendige hechtingen ongeveer moeten komen. Daarna wordt het gebied gedesinfecteerd en steriel afgedekt. Na (meestal) plaatselijke verdoving wordt bij de directe wenkbrauwlift via een snee direct boven elke wenkbrauw, of in een plooi vlak boven elke wenkbrauw het huidoverschot weg gehaald. Bij de inwendige wenkbrauwlift wordt via een bovenooglidcorrectie de wenkbrauw  via de toegang van de bovenooglidcorrectie inwendig benaderd en wordt de wenkbrauw aan de binnenzijde met een paar hechtingen hoger ten opzichte van de oogkasrand vastgezet.

Tot slot wordt de huid weer gesloten met hechtingen. De littekens komen vlak boven de wenkbrauw te liggen, direct boven de wenkbrauwharen of in een natuurlijke plooi.

Het resultaat

Direct na de operatie zijn de littekens duidelijk zichtbaar en is de huid gezwollen. Na verloop van tijd (weken tot maanden) vervagen deze littekens (zowel van de directe wenkbrauwlift als van de bovenooglidcorrectie bij inwendige wenkbrauwlift / fixatie) en zijn ze vaak nauwelijks meer zichtbaar en is de zwelling verdwenen.  Er blijft slechts een dun lijntje over boven iedere wenkbrauw.  Het resultaat is bijna altijd goed te noemen en de meeste mensen zijn dan ook tevreden tot zeer tevreden.

Het intake gesprek voor een wenkbrauwlift.

Alvorens een wenkbrauwlift uit te voeren vindt eerst een zogenaamd intakegesprek plaats. Tijdens dit consult met Prof dr. Berend van der Lei krijgt u uitvoerig de gelegenheid om uw wensen, klachten en vragen te bespreken. Prof dr. Berend van der Lei onderzoekt uw gelaat en bovenoogleden en bespreekt met u of een wenkbrauwlift uw probleem voldoende kan oplossen. Vervolgens worden al uw vragen beantwoord en wordt u zo volledig mogelijk geïnformeerd over de behandeling: over de voorbereiding, de behandeling, het te verwachten resultaat en de mogelijke complicaties. Een verkeerd beeld hiervan kan leiden tot teleurstelling.

Prof dr. Berend van der Lei bespreekt ook met u wanneer hij niet overtuigd is dat hij uw probleem voldoende kan oplossen. Waar dit mogelijk is, stelt hij een combinatie met andere behandelingen of een andere voor u betere oplossing voor (bijvoorbeeld een ‘voorhoofdslift’).

Behandelingen

Nieuwste blogs

Deel deze pagina